Om kakao ceremoni och ritualCeremonial Cacao Master Course
Kursstart maj 2022

Vill du fördjupa din relation med cacao och lära dig servera henne till anda med respekt och kärlek? Läs mer om vår Ceremonial Cacao Master Course HÄR


Att hålla kakao ceremonier


Vi har arbetat med ceremoniell kakao sedan 2016 och har under åren utvecklat ett starkt energiband till kakaons ande – IxCacao. Vi har spenderat tid med mayaindianer i Guatemala för att lära om deras kultur, traditioner och ceremonier. Detta har varit viktigt för oss och det har inburit att vi har utvecklat en djup vördnad och respekt för plantan och dess ursprung. Flera års dagligt intag av ceremoniell kakao har gett oss personliga erfarenheter och upplevelser som gör oss trygga i att servera henne till andra. Att servera plantmedicinen och att hålla kakao ceremonier kräver en djup respekt och vördnad för hennes energi, ursprung och för ursprungsbefolkningens vishet och traditioner. Vår anknytning till kakaons ursprung gör att vi kan arbeta med henne utifrån hjärtat och inte från sinnet eller egot.

Känner ditt hjärta en längtan till att hålla kakao ceremonier? Vi rekommenderar dig i så fall att först skapa en personlig relation med ceremoniell kakao för att i nästa steg kunna erbjuda henne till andra.

Vi erbjuder kurser för dig som vill utvecklas till en ceremonimästare. Vi erbjuder även vägledning för dig som vill utvecklas och komma igång med en egen daglig praktik med kakao tex en morgonritual. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.


Vill du veta mer om vår Ceremonial Cacao Master Course?

Läs mer här: