Om oss

LISA & CHRISTINE, SJÄLARNA BAKOM LUNA CACAO

Som mor och dotter har vi förenats genom kakaons helande och moderliga kraft. Våra individuella resor med kakaon har lärt oss om kärlek, glädje, och gemenskap. Inte förrän kakaon guidat oss genom arbetet med förlåtelse och försoning med oss själva, kunde vi omfamna varandra med öppna hjärtan och börja dela med oss av våra erfarenheter och kakaons kraft.

 
Vi har en djup vördnad för mayafolket, deras traditioner, och kulturella omfamning av ceremoniell kakao. Under våra vistelser i Guatemala har vi gått i lära hos mayaindianer, tagit del av deras visdom, och givits deras välsignelse att jobba med kakao som medicinplanta.
 

Våra värderingar

Genom Luna Cacao vill vi kommunicera vikten av en yogisk livsstil och livsfilosofi, med fokus på den skapande och kreativa kraften. Därigenom vill vi ta ansvar på individuell och kollektiv nivå för oss själva, vårt samhälle, vår omvärld, vår tradition, vår natur, och vår Moder Jord. 

Luna Cacaos fundament består av tre delar; ande, hälsa, och tradition. Dessa tre delar är beroende av varandra och är representerade i vårt arbete, våra produkter, och vår kommunikation. Triangeln är en symbol för de tre delarna, som tillsammans skapar en helhet.    

Anden representerar den spirituella aspekten av Luna Cacao. Anden finns i allt -  oss själva, vårt skapande, kakaon, naturen, och i traditionen/kulturen/historien. Vi vill kommunicera vikten av att uppmärksamma andens energi och kraft att läka, utvecklas, och leva i harmoni med oss själva, andra varelser, och naturen.  

Hälsa vi vill kommunicera från ett holistiskt perspektiv, där fokus ligger på att skapa balans mellan vår fysiska, emotionella, mentala, och spirituella kropp. Detta då vi anser att ett hälsosamt liv bygger på en praktik av grundning, centrering och självkärlek. Från denna praktik kommer läkning och transformation. Balans är grunden till ett hälsosamt och gott liv.

Tradition handlar om vördnad för våra förfäders visdom och för de ursprungsfolk som bevarar den. Vi tror att läran om livet bor inom oss, men denna lära och kunskap har blivit glömd i vårt moderna samhälle. Vi har en tendens att känna oss vilsna och separerade från oss själva och våran omvärld. Vi ser därför vikten av att knyta an till de gamla traditionerna, kulturerna, och historierna. Kakaon hjälper oss att minnas och förstå allt det vi, djupt inne, redan vet. Vi vill skapa rum för fler att återkoppla till vårt ursprung och hedra våra förfäder genom ritual, ceremoni, och gemenskap.